Robinja Šahdidar ili priča sarajevske Pepeljuge

Historija Sarajeva priča još jednu nevjerovatnu ljubavnu priču u kojoj je glavni lik ovaj put najveći vakif Sarajeva, Gazi Husrev-beg. Gazi Husrev-beg je rođen oko 1480. godine u Serezu u Grčkoj, od majke sultanije Seldžuke, kćerke sultana Bajazida I, i oca Ferhat-bega, porijeklom iz Trebinja. Upravu nad bosanskim sandžakom preuzeo je 1521. godine gdje je ostavio snažan pečat, pogotovo u Sarajevu, u kojem je svojim zadužbinama i ogromnim bogatstvom svoga vakufa znatno doprinio razvoju grada. Continue reading “Robinja Šahdidar ili priča sarajevske Pepeljuge”

Advertisements

Porijeklo i historija porodice Jažić

Prezime Jažići je nastalo od nadimka Jaže/Jažo po kojem su se nekada nazivali mlinari na prostoru Bosne i Hercegovine (Jaz – otvor kroz koji silovito teče voda na mlinski kamen). Najstariji zapis o ovoj porodici datira iz 1725. godine u kojem je zabilježeno da je vlasnik jedne zemlje u selu Glavina kod Imotskog Stipan Jažić. Continue reading “Porijeklo i historija porodice Jažić”

Vila “Stefanija” – austrougarsko blago skriveno u bronzanoj mahali

Za razliku od individualnih stambenih objekata iz osmanskog perioda, kod kojih je glavna odlika bogatstvo sadržaja sa stanovišta funkcije i svrsishodnosti prostora, vile iz austrougarskog perioda, osim smještaja u prirodni ambijent, čime su relativno slične sa osmanskim stambenim objektima, odlikovale su se bogatstvom vanjskog izgleda. Jedna od njih je bila i vila porodice Jegger u sarajevskom naselju Mjedenica, izgrađena u periodu 1911. i 1912. godine. Projektant vile bio je arhitekta Eduard Madurowicz, porijeklom iz Poljske. Continue reading “Vila “Stefanija” – austrougarsko blago skriveno u bronzanoj mahali”

Sarajevska porodica lihvara i kamatara – porodica Očaktana

Na padinama sunčane strane Starog Grada formiraše se dvije mahale u kojoj su živjele ugledne zanatlije i trgovci. Jedna dobi ime po Šejh Ferahu (današnja Abdesthana), a druga po Tabak hadži Sulejmanu (Gurdina mahala). Između ove dvije mahale prostirao se dugi sokak što ga u narodu nazvaše Očaktanov sokak, po sarajevskoj porodici Očaktana (Odžaktana) koji su u tom sokaku imali svoju kuću. Continue reading “Sarajevska porodica lihvara i kamatara – porodica Očaktana”

Abdulah ef. Kantamirija – osnivač jedne od tri najveće javne biblioteke u Sarajevu

Godine 1774. Sarajevo je dobilo svoju treću javnu biblioteku, kutubhanu. Njen vakif je bio Abdulah ef. Kantamirija, ugledni sarajevski alim, vaiz i muderis u Misirijnoj medresi koja se nalazila u samoj blizini Bakr-babine džamije. Kantamirija se bavio i prepisivanjem knjiga, što je dodatno doprinjelo bogaćenju njegove vakifske biblioteke. Continue reading “Abdulah ef. Kantamirija – osnivač jedne od tri najveće javne biblioteke u Sarajevu”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑