Sarajevske kule kao uspješni primjeri gradnje od prirodnih materijala

Srednji vijek u Bosni i Hercegovini bio je obilježen dominacijom feudalne gospode koja je stanovala u utvrdama od kamena, oblika tvrđave. Dolaskom Osmanlija na ove prostore te utvrde su u velikoj mjeri pretvorene u gradove na čijim obodima je smještena vojska. Uslijed potrebe za prostorom za stanovanje, spahije počinju graditi na svojim imanjima kamene dvorce koji su se sastojali od kamenih kula i velikih odžaka (konaci). Continue reading “Sarajevske kule kao uspješni primjeri gradnje od prirodnih materijala”

Advertisements

Robinja Šahdidar ili priča sarajevske Pepeljuge

Historija Sarajeva priča još jednu nevjerovatnu ljubavnu priču u kojoj je glavni lik ovaj put najveći vakif Sarajeva, Gazi Husrev-beg. Gazi Husrev-beg je rođen oko 1480. godine u Serezu u Grčkoj, od majke sultanije Seldžuke, kćerke sultana Bajazida I, i oca Ferhat-bega, porijeklom iz Trebinja. Upravu nad bosanskim sandžakom preuzeo je 1521. godine gdje je ostavio snažan pečat, pogotovo u Sarajevu, u kojem je svojim zadužbinama i ogromnim bogatstvom svoga vakufa znatno doprinio razvoju grada. Continue reading “Robinja Šahdidar ili priča sarajevske Pepeljuge”

Vila “Stefanija” – austrougarsko blago skriveno u bronzanoj mahali

Za razliku od individualnih stambenih objekata iz osmanskog perioda, kod kojih je glavna odlika bogatstvo sadržaja sa stanovišta funkcije i svrsishodnosti prostora, vile iz austrougarskog perioda, osim smještaja u prirodni ambijent, čime su relativno slične sa osmanskim stambenim objektima, odlikovale su se bogatstvom vanjskog izgleda. Jedna od njih je bila i vila porodice Jegger u sarajevskom naselju Mjedenica, izgrađena u periodu 1911. i 1912. godine. Projektant vile bio je arhitekta Eduard Madurowicz, porijeklom iz Poljske. Continue reading “Vila “Stefanija” – austrougarsko blago skriveno u bronzanoj mahali”

Sarajevska porodica lihvara i kamatara – porodica Očaktana

Na padinama sunčane strane Starog Grada formiraše se dvije mahale u kojoj su živjele ugledne zanatlije i trgovci. Jedna dobi ime po Šejh Ferahu (današnja Abdesthana), a druga po Tabak hadži Sulejmanu (Gurdina mahala). Između ove dvije mahale prostirao se dugi sokak što ga u narodu nazvaše Očaktanov sokak, po sarajevskoj porodici Očaktana (Odžaktana) koji su u tom sokaku imali svoju kuću. Continue reading “Sarajevska porodica lihvara i kamatara – porodica Očaktana”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑