Riječ mangup danas ima više značenja, ali sva ta značenja se odnose na ljudsko biće koje ima hrabrost da uradi nešto što mu nije svojstveno i što se ne može od njega očekivati.

Međutim, pravo značenje ove riječi nije vezano za ljude, već za životinje. Mangupima se pridavao veliki značaj u zakonodavnom tijelu Kneževine Srbije, pa su mangupi 5. aprila 1886. godine dobili i svoj Zakon.

mangup
Zakon o mangupima iz 1886. godine

Ovaj Zakon mangupe definiše kao stoku koja “tumara kojekuda”, bez nadzora gazde. Prema ovom Zakonu, mangup stoka se dijeli na: krupnu, sitnu i odojčad. Ovom odredbom predviđena je i kazna za nesavjesnog gazdu mangupa. Ukoliko se pronađe gazda mangupa, dužan je platiti “ne samo štetu i troškove na ranu i čuvanje mangupa, no i troškove za obznanu u novinama i druge, ako bi ih bilo”.

Koliko nas mangupa okružuje i ko je gazda koji mora platiti kaznu?

Advertisements