Ukoliko bi čovjek pokušao pronaći jednu riječ kojom bi opisao ulice Starog Grada Sarajeva, naišao bi na mnoštvo nedoumica. Ipak, da biste osjetili duh starogradskih ulica, potrebno je znati razlikovati značenja sljedećih pojmova:

Mahala – skup međusobno povezanih stambenih saobraćajnica (odgovara konceptu današnje mjesne zajednice)

Čaršija – jedna ili više poslovnih saobraćajnica u kojima se odvija zanatstvo, trgovina i ugostiteljstvo; karakterizira je niz prizemnih i jednospratnih objekata – dućana koji saobraćajnicu čine građevnom urbanom jedinicom

Bazar – tržnica na otvorenom prostoru, bez posebnih saobraćajnica i građevinskih objekata

Sokak – stambena saobraćajnica, ulica

Sokačić – kratka i tijesna ulica, uski i natkriveni pješački prolaz/pasaž

Mejdan – otvoren prostor u sastavu grada ili mahale, trg

Džada – saobraćajnica, gradski i vangradski put; u starije doba je označavala isključivo vangradsku saobraćajnicu, put bez zgrada

Čikma – slijepa ulica, saobraćajnica koja nema izlaza na drugu stranu

Budžak – sinonim za čikmu

(Alija Bejtić: Ulice i trgovi Sarajeva)
Advertisements