Muhamed Nerkesi – Pjesma o Sarajevu

U periodu zlatnog doba Sarajeva, književnost se razvijala na nekoliko jezika, a djela sarajevskih književnika iz tog perioda danas se nalaze u mnogim bibliotekama Istanbula, Pariza, Beča i Berlina. Među istaknutijim pjesnicima rodom iz Sarajeva, ili onih koji su stvarali u Sarajevu, bili su: Mustafa-paša Skenderpašić-Suni, Mehmed-beg Ulampašić-Gajreti, Muhamed Karamusić Nihadi, Sani Salih Bošnjak Potur i…

Historija Roma na prostoru Bosne i Hercegovine

Prisutnost Roma na prostoru Balkana evidentirano je još u 11. stoljeću kada se zbog egzodusa iz Indije sele na evropski dio Bizantije. Svoje pohode na Balkanu su započeli u južnoj Grčkoj i na otoku Krfu, a ubrzo su se doselili i na prostore Dubrovnika i Hercegovine.

Staka Skenderova – žena hrabrija od svih muškaraca svoga doba

Malo ko u Sarajevu će se sjetiti proslaviti stotinu i šezdeset godina od otvaranja prve pravoslavne ženske škole u gradu na Miljacki. U periodu u kojem su se granice na Balkanu krojile, kada su pismenost i obrazovanje bili u drugom planu i smatrali se isključivo privilegijom bogatih muškaraca, pojavila se Staka Skenderova, žena hrabrija od svih…

Šta je meni šesti april?

Nije lahko voljeti ovaj grad. Moraš to naučiti. Roditi se sa tim. Mnogo ga je lakše mrziti. Baš kao i sve u životu. Mrziš, jer ne želiš da voliš? Jer nisi naučio da voliš? Jer nisi voljen?

Sarajevske Jahudije nestaju, ali im se trag ne može izbrisati

Padom vlasti Maura na prostoru Španije, novoizabrani katolički vladari započeše sa progonima Maura i Jevreja. Jedan dio Jevreja se suprostaviše željama novih vladara i ostadoše na teritoriji Španije, braneći svoj identitet, vjeru i naciju, dok mnogi od njih krenuše ka Istoku i prostorima turskog carstva. Tako Jahudije (Jevreji) počeše naseljavati i Bosnu i Hercegovinu krajem…