BLOG TARIKA JAŽIĆA

Legende starogradskih mahala

Ko je Tarik Jažić?

tarik-profilna

Jažić Tarik je rođen 05. januara 1991. godine u Sarajevu. Pohađao je Prvu bošnjačku gimnaziju u Sarajevu u periodu od 2005. do 2009. godine. Nakon srednje škole, upisuje se na Fakultet za saobraćaj i komunikacije, smjer komunikacijske tehnologije, gdje je 2013. godine stekao zvanje bakaleureat/bachelor inžinjer saobraćaja i komunikacija, usmjerenje komunikacijske tehnologije. Od septembra 2013. godine je student Ekonomskog fakulteta u Sarajevu na Odsjeku za menadžment i organizaciju. Godine 2014. je završio Adizes Graduate School for the study of Leadership and Change. Godine 2016. je magistrirao na Ekonomskom fakultetu sa temom: “Doprinos poslovne inteligencije u strateškom planiranju – kreiranje modela za implementaciju poslovne inteligencije u malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini”. Trenutno pohađa IT Akademiju u Sarajevu, smjer Microsoft Azure Development.

Od 2008. godine je aktivan i u nevladinom sektoru, a 2012. godine je osnovao Udruženje „Metamorfoza“ koje se bavi podrškom promociji kulture, obrazovanja i umjetnosti na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine. Također, član je i Mladih Evropskih Federalista Bosne i Hercegovine, članice Young European Federalist Europe. Kroz svoj rad u nevladinom sektoru kreirao je i realizovao na desetine uspješnih projekata te uspostavio odličnu saradnju sa Delegacijom Europske Unije u Bosni i Hercegovini, UN predstavništvom u Bosni i Hercegovini, UNDP, Društvo pisaca Bosne i Hercegovine, Vijećem mladih Opštine Stari Grad i sličnim organizacijama. 

Vlasnik je kompanije O.D. „Mentor“ iz Sarajeva, agencije za edukaciju, lično i profesionalno usavršavanje, koja je osnovana u maju 2015. godine. Predavač je na sljedećim seminarima:

  • pisanje projektnih prijedloga – LOD metodologija
  • tehnike brzog čitanja
  • tehnike kreiranja mapa uma i primjena software-a „xMind“
  • upravljanje vremenom i primjena software-a „Kanban“

Radi i kao konsultant za poslovne operacije u firmi Emarket d.o.o. iz Sarajeva. Aktivno govori engleski jezik i služi se savremenim informacionim softverima za rad na računaru. Izdavač je više od dvadeset knjiga.

Kandidat je za načelnika Općine Stari Grad (ispred Naše stranke) na predstojećim lokalnim izborima koji će se održati 2. oktobra 2016. godine.

Advertisements