Ko je Tarik Jažić?

Jažić Tarik je rođen 05. januara 1991. godine u Sarajevu. Pohađao je Prvu bošnjačku gimnaziju u Sarajevu u periodu od 2005. do 2009. godine. Nakon srednje škole, upisuje se na Fakultet za saobraćaj i komunikacije, smjer komunikacijske tehnologije, gdje je 2013. godine stekao zvanje bakaleureat/bachelor inžinjer saobraćaja i komunikacija, usmjerenje komunikacijske tehnologije. Od septembra 2013. godine je student Ekonomskog fakulteta u Sarajevu na Odsjeku za menadžment i organizaciju. Godine 2014. je završio Adizes Graduate School for the study of Leadership and Change. Godine 2016. je magistrirao na Ekonomskom fakultetu sa temom: “Doprinos poslovne inteligencije u strateškom planiranju – kreiranje modela za implementaciju poslovne inteligencije u malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini”. Trenutno pohađa IT Akademiju u Sarajevu, smjer Microsoft Azure Development.

Od 2008. godine je aktivan i u nevladinom sektoru, a 2012. godine je osnovao Udruženje „Metamorfoza“ koje se bavi podrškom promociji kulture, obrazovanja i umjetnosti na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine. Također, član je i Mladih Evropskih Federalista Bosne i Hercegovine, članice Young European Federalist Europe. Kroz svoj rad u nevladinom sektoru kreirao je i realizovao na desetine uspješnih projekata te uspostavio odličnu saradnju sa Delegacijom Europske Unije u Bosni i Hercegovini, UN predstavništvom u Bosni i Hercegovini, UNDP, Društvo pisaca Bosne i Hercegovine, Vijećem mladih Opštine Stari Grad i sličnim organizacijama. 

Vlasnik je kompanije O.D. „Mentor“ iz Sarajeva, agencije za edukaciju, lično i profesionalno usavršavanje, koja je osnovana u maju 2015. godine. Predavač je na sljedećim seminarima:

  • pisanje projektnih prijedloga – LOD metodologija
  • tehnike brzog čitanja
  • tehnike kreiranja mapa uma i primjena software-a „xMind“
  • upravljanje vremenom i primjena software-a „Kanban“

Radio je i kao konsultant za poslovne operacije u firmi Emarket d.o.o. iz Sarajeva. Aktivno govori engleski jezik i služi se savremenim informacionim softverima za rad na računaru. Izdavač je više od dvadeset knjiga.

Jažić Tarik je bio i kandidat za načelnika Općine Stari Grad (ispred Naše stranke) na posljednjim lokalnim izborima održanim 2. oktobra 2016. godine. Ovaj blog piše iz ljubavi prema gradu u kojem je rođen i u kojem odrasta.

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑