Muhamed Nerkesi – Pjesma o Sarajevu

U periodu zlatnog doba Sarajeva, književnost se razvijala na nekoliko jezika, a djela sarajevskih književnika iz tog perioda danas se nalaze u mnogim bibliotekama Istanbula, Pariza, Beča i Berlina. Među istaknutijim pjesnicima rodom iz Sarajeva, ili onih koji su stvarali u Sarajevu, bili su: Mustafa-paša Skenderpašić-Suni, Mehmed-beg Ulampašić-Gajreti, Muhamed Karamusić Nihadi, Sani Salih Bošnjak Potur i…

Historija Roma na prostoru Bosne i Hercegovine

Prisutnost Roma na prostoru Balkana evidentirano je još u 11. stoljeću kada se zbog egzodusa iz Indije sele na evropski dio Bizantije. Svoje pohode na Balkanu su započeli u južnoj Grčkoj i na otoku Krfu, a ubrzo su se doselili i na prostore Dubrovnika i Hercegovine.

Staka Skenderova – žena hrabrija od svih muškaraca svoga doba

Malo ko u Sarajevu će se sjetiti proslaviti stotinu i šezdeset godina od otvaranja prve pravoslavne ženske škole u gradu na Miljacki. U periodu u kojem su se granice na Balkanu krojile, kada su pismenost i obrazovanje bili u drugom planu i smatrali se isključivo privilegijom bogatih muškaraca, pojavila se Staka Skenderova, žena hrabrija od svih…

Šta je meni šesti april?

Nije lahko voljeti ovaj grad. Moraš to naučiti. Roditi se sa tim. Mnogo ga je lakše mrziti. Baš kao i sve u životu. Mrziš, jer ne želiš da voliš? Jer nisi naučio da voliš? Jer nisi voljen?

Sarajevske Jahudije nestaju, ali im se trag ne može izbrisati

Padom vlasti Maura na prostoru Španije, novoizabrani katolički vladari započeše sa progonima Maura i Jevreja. Jedan dio Jevreja se suprostaviše željama novih vladara i ostadoše na teritoriji Španije, braneći svoj identitet, vjeru i naciju, dok mnogi od njih krenuše ka Istoku i prostorima turskog carstva. Tako Jahudije (Jevreji) počeše naseljavati i Bosnu i Hercegovinu krajem…

Svatovsko groblje sa sjevera Starog Grada

Ispod brda Palež i Sokolina, na sjeveru Općine Stari Grad u selu Donji Močioci, ponosno stoji jedan osamljeni i ukrašeni stećak sa postoljem. Nešto malo dalje od njega, smještena je nekropola sa 61 stećkom, nazvana „Grčko groblje“, koja predstavlja Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Zapadno od „Grčkog groblja“, nalazi se i „Svatovsko groblje“, jedno od…

Sabljarska čaršija Ajas pašine mahale

Mahala Ajas begovog mesdžida se spominje prvi put u popisu iz 1489. godine. Historičari su mišljenja da je ova mahala još starija i da je podignuta čak petnaestak godina ranije, oko 1474. godine.

Klaićevo Sarajevo iz 1878. godine

Vjekoslav Klaić bio je hrvatski historičar, književnik, muzikolog i rektor zagrebačkog Sveučilišta. Iza sebe je ostavio na desetine važnih historijskih zapisa, među kojima i knjigu “Bosna” (Zemljopis) u kojoj se može pronaći mnogo opisa starog Sarajeva, a među njima i ovaj iz 1878. godine:

Najznačajniji bosanskohercegovački hattat XIX stoljeća

Požar iz augusta 1879. godine ostavio je veliku štetu na čitavom Sarajevu. Između ostalih, oštećena je i Begova džamija čija restauracija je počela nekoliko godina nakon požara i završena zvanično 22. decembra 1885. godine. Na rekonstrukciji slikarske dekoracije radila je grupa slavonskih umjetnika na čelu sa S. Lerchom, dok su kaligrafski radovi povjereni hadži hafizu…

Priča o tvrdici sa Baščaršije i halalu njegovog duga

U našoj Čaršiji, kao i svakoj drugoj, žive različiti karakteri ljudi koje svakodnevno susrećemo. Neke od njih zavolimo pri prvom susretu, o nekima znamo samo iz priča drugih, a one treće pokušavamo izbjeći, jer se njihov duh ne uklapa u duh Čaršije.